Gradina

Nalazišta

Gradina, pogled s istoka

Sjeveroistočno od Gospina otoka, na desnoj obali solinske Rike, a uz cestu za Klis, u tursko je vrijeme izgrađena utvrda, danas poznata kao Gradina. Njezini su graditelji ostatke gradskoga bedema antičke Salone koristili za svoju gradnju, a unutar utvrde je ostala kasnoantička crkva centralnoga tlocrta. Tijekom povijesti Gradina je više puta rušena i pregrađivana, a njezini današnji ostaci govore o utvrdi nepravilnoga trapezoidnog tlocrta dužine stranica oko 50 m, s četiri kvadratne kule na uglovima i brojnim otvorima za topove na bedemima. Prvu utvrdu na tom mjestu vjerojatno su podigli Turci oko godine 1531. dok su opsjedali Klis. Već sljedeće godine, u rujnu 1532., zapovjednik kliške tvrđave Petar Kružić do temelja je ruši pobivši čitavu vojnu posadu i zarobivši 20 topova. U rujnu 1536. Gazi Husrev-beg dao je obnoviti i ona je tijekom turskih pokušaja zauzimanja Klisa odigrala važnu ulogu. Nakon pada Klisa godine 1537. Gradina gubi svoju važnost.

Ta turska epizoda solinske povijesti izuzetno je važna. Solin se tada nalazio na rubu ogromnoga Osmanlijskoga Carstva i sve njegove mlinice i stupe bile su posjed (čitluk) koji služi kao zaklada (vakuf) u vlasništvu turske princeze Mihrimah, kćeri turskoga sultana Sulejmana Veličanstvenoga. Ona je to feudalno dobro naslijedila od svoga muža, velikoga vezira Rustem-paše Hrvata. Zanimljivo je da se u nabrajanju Rustemovih nekretnina i pokretnina posebno ističu mlinovi, kojih je desetak bilo i na solinskoj Rici. Međutim, iako su predstavljali glavninu gospodarstva na ovom području, solinski su mlinovi bili samo to – desetak mlinova u broju od nešto manje od 500 sličnih u Rustemovu vlasništvu (pa vlasništvu njegove udovice) diljem Carstva. Mletačka uprava u Splitu učestalo je pokušavala odrediti granicu s Turcima u Solinu i domoći se dijela solinskih mlinica. Slali su izaslanstva čak i u Carigrad, jednom čak i princezi Mihrimah, ali Turci su bili nepopustljivi.

Godine 1648. mletački vojskovođa Leonardo Foscolo zauzima klišku tvrđavu i nakon 111 godina je vraća u kršćanske ruke, ali je tursko-mletačka granica u Dalmaciji određena tek 1671. (Linea Nani). Međutim, prije nego je sporazum postignut u Solinskom polju krajem listopada 1671., tursko poslanstvo je pred mletačkoga izaslanika Battistu Nanija iznijelo neobičan prijedlog s poprilično neuvjerljivim objašnjenjem. Naime, Turci su prihvatili da Klis ostane u mletačkim rukama, ali Solin im nisu željeli prepustiti iz, kako su govorili, »vjerskih razloga« . Turci su Mlečane uvjeravali da im Solin ne mogu prepustiti zbog grobnice sultanove kćeri, princeze Mihrimah, u džamiji koju je sama podigla. Naravno, Nani je naposlijetku Turke teškom mukom razuvjerio.

Iako u historiografiji susrećemo romantične ideje o princezinu mogućem posljednjem počivalištu u džamiji koju je sagradila u Solinu, pouzdano je da je Mihrimah nakon svoje smrti, 21. siječnja 1578., pokopana u najvećem turbetu (mauzoleju) unutar kompleksa Sulejmanove džamije u Carigradu, uz svoga oca Sulejmana Veličanstvenoga. Grobovi oca i kćeri i danas se nalaze tamo. Njezin muž, veliki vezir Rustem-paša Hrvat pokopan je uz tzv. Prinčevu džamiju (Şehzade camii) na Fatihu u Carigradu.

Nažalost, iz vremena turske uprave u Solinu nije ostalo važnijih spomenika. Najočuvanija je zasigurno utvrda Gradina i crkva u njoj koju su, s obzirom na vrijeme nastanka (6. stoljeće) i bizantski arhitektonski izričaj, Turci vjerojatno preuredili u džamiju.  Naime, crkva je centralna građevina, dimenzija 12 x 15 metara, iznutra podijeljena s osam stupova u obliku osmerokuta, koji su držali kupolu. Uzduž zidova i u apsidi ima niše koje su služile kao ukras ili kao sjedala za crkvene i svjetovne dostojanstvenike. Budući da se nije našlo traga ni oltaru ni oltarnoj pregradi, a kako je ostala unutar turske utvrde i bila razmjerno dobro očuvana, opravdano je pretpostaviti kako je Turcima služila za džamiju.

Danas se unutrašnjost Gradine koristi kao mjesto održavanja ljetni priredbi. Najveći dio zauzimaju tri niza klupa za sjedenje te velika pozornica podignuta pored ostataka crkve.

Više iz kategorije "Gradina"

Galerija

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku