Search
Close this search box.

Dio pluteja s Kristovim monogramom

Spomenici (Izgubljeni spomenici)

U sredini pluteja nalazi se Kristov monogram, a u središtu monograma mala Kristova bista. Na lijevoj strani, u okomitom pravokutnom polju, prikazan je lik u kratkoj potpasanoj tunici. Glava mu je nagnuta nalijevo, a u lijevoj ruci drži kratki štap s kojim se naslanja na hridinu ili udara o nju. U prvom planu su dvije ovce koje su okrenute prema njemu.Plutej je stajao uzidan u dvorištu kuće Vjekoslava (Luiđa) Benzona u Vranjicu te mu se nakon dvadesetih godina prošloga stoljeća gubi trag. Sačuvan je jedino na crtežu objavljenom u Ephemeris Salonitana, a nedavno je prepoznat na obiteljskoj fotografiji V. Benzona nastaloj oko 1920.

Izabrana literatura: N. Cambi 1968-1968, str. 64-67.

Detalji

Lokacija

Salona. Izgubljen.

Vrijeme

Prva polovina šestoga stoljeća.

Detalji

Vapnenac ili mramor.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku