Stela Lucija Cezija Basa

Spomenici (Izgubljeni spomenici)

Na vrhu stele je friz s prikazom oružja ispunjen ovalnim štitovima, amazonskim štitovima, dvama tobolcima, jednim oklopom i većim brojem snopova strijela. Friz je položen na arhitravnu gredu koju nose dva tordirana stupa između kojih je polukružna niša prikazom pokojnika pokojnika u togi, a ispod toga je uokvireno natpisno polje. Posljednji redak se nalazi izvan natpisnoga polja. Ispod njega su dva udubljena pravokutna polja ukrašena prikazima lavlje glave s alkom u ustima. Natpis glasi: L(ucius) Caesius L(uci) f(ilius)/ Cam(ilia) Bassus /domo Pisauri / vet(eranus) leg(ionis) VII C(laudiae) p(iae) f(idelis) / an(norum) LIII stip(endiorum) XXXIII / h(ic) s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) p(osuit) / in f(ronte) p(edes) VI in a(gro) p(edes) X


Izabrana literatura: D. Maršić 2010; D. Tončinić 2011, str. 32-33.

Detalji

Lokacija

Salona, bliža lokacija nepoznata. Izgubljena.

Vrijeme

Prvo stoljeće, iza godine 42.

Detalji

Vjerojatno vapnenac. Visina oko 1,8 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku