Stela Lucija Cezija Basa

Spomenici (Izgubljeni spomenici)

Na vrhu stele je friz s prikazom oružja ispunjen ovalnim štitovima, amazonskim štitovima, dvama tobolcima, jednim oklopom i većim brojem snopova strijela. Friz je položen na arhitravnu gredu koju nose dva tordirana stupa između kojih je polukružna niša prikazom pokojnika pokojnika u togi, a ispod toga je uokvireno natpisno polje. Posljednji redak se nalazi izvan natpisnoga polja. Ispod njega su dva udubljena pravokutna polja ukrašena prikazima lavlje glave s alkom u ustima. Natpis glasi: L(ucius) Caesius L(uci) f(ilius)/ Cam(ilia) Bassus /domo Pisauri / vet(eranus) leg(ionis) VII C(laudiae) p(iae) f(idelis) / an(norum) LIII stip(endiorum) XXXIII / h(ic) s(itus) e(st) t(estamento) f(ieri) i(ussit) h(eres) p(osuit) / in f(ronte) p(edes) VI in a(gro) p(edes) X


Izabrana literatura: D. Maršić 2010; D. Tončinić 2011, str. 32-33.

Detalji

Lokacija

Salona, bliža lokacija nepoznata. Izgubljena.

Vrijeme

Prvo stoljeće, iza godine 42.

Detalji

Vjerojatno vapnenac. Visina oko 1,8 m.

Galerija

Sličan sadržaj