Kip Apolona

Spomenici (Izvan Salone)

Nagi mladić s hlamidom, bez glave i obiju podlaktica obično se interpretira kao Apolon, premda se to ne može pouzdano ustvrditi jer nema Apolonovih atributa. Kip je vrlo elegantan, s vitkim tijelom i izduženim nogama, ali još uvijek dovoljno snažan. Kvaliteta kipa, dorađenost u svim, pa i najintimnijim pojedinostima, upućuje kako je to vrsno umjetničko djelo. Možda je radi o kipu Diomeda ili Hermesa, a rupa za nasad glave dopušta mogućnost da je riječ o carskom kipu.


Izabrana literatura: N. Cambi 2005, str. 50-53.

Detalji

Lokacija

Salona, jugozapadno od Manastirina. Arheološki muzej u Zagrebu – nekoć zbirka Vicka Solitra.

Vrijeme

Prva desetljeća prvoga stoljeća.

Detalji

Mramor. Visina 1,57 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku