Portret Druza Cezara

Spomenici (Izvan Salone)

Na licu se ističu bucmasti obrazi, usta su obilježena tankim usnama, nos je pravilan sa širokim nosnicama, a oči su razmjerno velike s naglašenim kapcima i obrvama. Uši su plastično raščlanjene premda su srasle uz glavu. Kosa je nemarno začešljana i priliježe uz lubanju, a pramenovi su tretirani plošno, ali se na čelu uočavaju karakteristični detalji poput tzv. kliješta i lastavičjega repa. Na više mjesta se primjećuju oštećenja, a nedostaje veći dio nosa.


Izabrana literatura: Antički portret u Jugoslaviji 1987, str 152; lupa 22394.

Detalji

Lokacija

Salona. Arheološki muzej u Zagrebu.

Vrijeme

Treće desetljeće prvoga stoljeća.

Detalji

Bijeli mramor sa svijetlosmeđom patinom. Sačuvana ukupna visina 0,29 m; visina glave 0,18 m; širina lica 0,11 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku