Portretna stela Virdomara i Pame

Spomenici (Izvan Salone)

U gornjem dijelu stele izrađen je trokutni zabat, a između vrha zabata i bočnih stranica dva su trokutna polja u funkciji pseudoakroterija. U zabatu je orao raširenih krila, a flankiraju ga zmija s lijeve i ptica s desne strane. Akroterije ispunja rozeta i stilizirani list. Ispod vodoravnog S profila zabata (cyma reversa) nalaze se dva ravna polja od kojih je gornje neznatno izbačeno i nešto veće visine. Arhitrav je položen na visoke i elegantne tordirane stupiće s korintskim kapitelima. Oni uokviruju polje u kojemu su portreti u isječku polufigura. Virdomarov lik je u prednjem planu i svojom lijevom stranom tijela do polovice zakriva Pamin lik. On je malo u pozadini i u skladu s perspektivom skraćen. Pama desnom rukom grli brata, a lijevom ga je nježno obujmila ispod grudiju.Virdomar je odjeven u penulu (paenula), dugački ogrtač – pelerinu s kapuljačom na leđima (cucculus). Pamina se odjeća sastoji od tunike dugih rukava (tunica manicata) i gornjega ogrtača koji u naravi odgovara rimskoj pali (palla). Glave protagonista neuobičajeno su duboko prignute s jasno tugaljivim premda ponosnim izrazom lica. Dobro su očuvane, iako oštećene na više mjesta. Pamina frizura sadrži tri prepoznatljiva elementa ženske mode kasnije klaudijevske epohe: razdjeljak na sredini čela, lokne duž prednjega dijela glave s manjima uz lice i duge spiralne uvojke koji padaju prema ramenima. Virdomarov portret karakterizira visoko čelo, gubitak kose i jednostavna vojnička frizura. Ispod polja s portretima nalazi se visinom tek nešto malo niže natpisno polje, koje ima ukrasni obrub formiran cyma reversa profilom i vanjski okvir izveden širokim ravnim trakama. Epitaf je znatnim dijelom postradao, osobito u središnjem dijelu polja, ali je njegov sadržaj neupitan i odavno poznat. Klesan je urednom, monumentalnom, mjestimice i kvadratnom kapitalom. Ispod natpisnoga polja nalaze preostaci još jednoga polja. Riječ je o vrhovima dvaju profiliranih kasetona. Kasetoni su obrubljeni istim tipom profila kao i natpis (cyma reversa). Gornji uglovi su im zaglačane površine i dobro sačuvani, a sredina odlomljena i izlistana, pa je izvjesno kako im je sredinu ispunjao nekakav prikaz. Natpis: Virdomarus / Thartontis f(ilius) / domo Biturix / missicius alae / Claudiae novae / t(estamento) f(ieri) i(ussit) et / Pamae sorori Stela je nađena u Saloni, potom je odnijeta u dom trogirske obitelji Viturija, odatle je završila u Veneciji kod Antonija Dijeda, a nakon toga je prenijeta u muzej obitelji Maffei u Veronu.

Odabrana literatura: D. Maršić 2015.

Detalji

Lokacija

Salona. Muzej Maffeiano Verona.

Vrijeme

Godina 68. do 74.

Detalji

Vapnenac.Visina 1,67 m, širina 0,605 m, debljina 0,168 m.

Galerija

Sličan sadržaj