Search
Close this search box.

Reljef s prikazom Silvana

Spomenici (Izvan Salone)

Unutar profilirana okvira prikaz je Silvana. Rogato božanstvo s kozjim nogama sjedi između dva stabla, desnu je nogu prebacilo preko lijeve. Preko ramena mu je prebačen lagani plašt. U lijevoj ruci drži pastirski štap. Desno ispred njega leži pas, a slijeva poskakuju prema njemu dva kozlića. Na lijevom stablu obješena je siringa (frula). Reljef je na više mjesta oštećen; nedostaje gornji lijevi ugao, otučeno je Silvanovo lice i desno bedro te glava jednoga kozlića.


Izabrana literatura: lupa 22323.

Detalji

Lokacija

Salona. Arheološki muzej u Zagrebu.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,48 m; širina 0,46 m; debljina 0,14 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku