Search
Close this search box.

Torzo cara u oklopu

Spomenici (Izvan Salone)

Sačuvana su dva savršeno spojena dijela mramornoga kipa koji je bio izrađen u prirodnoj veličini. Gornji dio uključuje torzo s dijelovima nadlaktica,izrađen do kraja plastičnoga ruba oklopa, a donji bedra i obje natkoljenice s pripadajućim dijelom oklopa (metalnim pterigama i kožnim trakama) i nošnjom ispod njega. Osim oklopa s dva reda zglobnih pteriga, nošnju kipa čine kratka tunika vidljiva iznad koljena i na nadlakticama, kožnata podstava / oklop s bedrenim i ramenim trakama (pterigama) koje završavaju resicama te ogrtač. Reljefna dekoracija oklopa koncipirana je u dva dijela odvojena valovitom linijom koja vjerojatno simbolizira morske valove. Gornji dio ispunja frontalno prikazani četveropreg boga sunca – Sola / Helija. Ispod valovnice je prikaz tropeja s Viktorijama / Nikama. Krilate božice pobjede postavljaju dva štita, dok su ispod tropeja odložena još tri štita. Tropej je formiran od nižega debla podrezanih grana na koji je nataknuto kraće odijelo koje podsjeća na tuniku i povezano je u struku, te pokrivala koje je nataknuto na vrh panja. Ispod istaknutoga okvira reljefnoga oklopa nalaze se dva reda »metalnih« pteriga sa »zglobnom« konstrukcijom. Na njima su prikazi ovnujskih, risovih i grifonovih glava te Gorgone i palmete. Na leđima kipa pterige se visinom smanjuju u odnosu na one s prednjice, a dekor je naznačen, ali u plitkim grubim linijama. Kip je najvjerojatnije nastao u nekoj od radionica u Italiji, moguće u samome gradu Rimu. Neosporno je riječ o izvrsnoj kopiji ili preradi nekoga kipa iz grada Rima. Moguće je da je posrijedi prikaz Augusta, Tiberija ili Klaudija, a budući da nije pronađena glava to, najvjerojatnije, nikada nećemo moći sa sigurnošću ustvrditi. Kip je stajao negdje na širem prostoru salonitanskoga foruma. Sredinom 19. stoljeća završio u privatnoj kolekciji u Grazu, a pred kraj Drugoga svjetskog rata, uoči dolaska Crvene armije u Austriju, strahujući od pljačke, vlasnici su ga zazidali u uski prostor između dviju soba. Godine 2010. prodan je na dražbi brokerske kuće Sothesby’s za 7,362.500 dolara. Kupac je Frederick J. Iseman Art Trust, zaklada uglednoga njujorškoga biznismena F. J. Isemana.


Izabrana literatura: D. Maršić 2014.

Detalji

Lokacija

Salona, forum (?). Frederick J. Iseman Art Trust, trenutno na posudbi kod Yale University Art Gallery.

Vrijeme

Oko 30. – 60. godine.

Detalji

Mramor. Visina 1,10 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku