Search
Close this search box.

Akroterij pokrova sarkofaga

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

Sačuvan je desni akroterij pokrova sarkofaga. Unutar njega na podlozi rebraste školjke prikazan je paun koji u kljunu drži girlandu.


Izabrana literatura: N. Cambi 2010, str. 107.

Detalji

Lokacija

Salona. Uzidan u kuću br. 61 u susjedstvu Kljaković Gašpić.

Vrijeme

Treće stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Dužina 0,32 m; visina 0,28 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku