Glava

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

Glava je nadnaravne veličine, cijela je površina grubo obrađena, nedovršena. Prikazana je sa stiliziranom frizurom. Lice je znatno oštećeno, oči su samo naznačene, nos i usta otučeni, brada otkrhnuta.


Izabrana literatura: J. Jeličić-Radonić – D. Pereža 2011, str. 57.

Detalji

Lokacija

Salona. Uzidana na pročelju kuće Paraći 38.

Vrijeme

Drugo – treće stoljeće.

Detalji

Mramor. Visina 0,37 m; širina 0,27 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku