Search
Close this search box.

Monumentalna ženska glava

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

Glava je prilično istrošena. Usta i brada u cijelosti su otučeni, od nosa je sačuvan samo plitki hrbat. Očne duplje su jasno vidljive, ali je lijevo oko dosta oštećeno kao i obraz ispod njega. Kosa je razdijeljena na sredini čela i u cijelosti uokviruje lice, prekriva uši i spušta se do vrata. Pramenovi oko desnoga uha su otučeni. Ova glava je oko 30 % veća od normalnih ljudskih dimenzija. Riječ je o ženskoj glavi koja je bila lagano nagnuta na desnu stranu, tako da je izbjegnut frontalni stav. Od pojedinosti se vide samo oči, iako je desno također oštećeno, ali se na temelju drugoga i ostataka ipak može pretpostaviti izgled. Naime, drugo oko je očuvalo zjenicu i šarenicu te gornji kapak koji prelazi preko šarenice. Obris šarenice uokviren je kanalom koji je bio izrađen uskom, ali dubokom svrdlanom linijom. Pogled je ukočen i bezizražajan. Zbog toga što je glava uzidana, ne vidi se kako je izgledala frizura na zatiljku i tjemenu. Razdjeljak na sredini razdvaja mase kose i usmjerava ih prema stranama. Na sredini je bio ukras, neka vrsta nakita (kopče) koji zapravo pokriva samu razdvojnu središnju crtu. Kosa je bila oblikovana kosim segmentima. Sa strana pramenovi padaju duboko do na vrat, gdje se svijaju prema straga. Duga kosa koja tvori njegovanu frizuru svojim povijanjem na vratu stvara mogućnost za konkretnu pretpostavku da je preko zatiljka stizala do tjemena gdje je pričvršćena. Lijevo od glave uzidan je gornji lijevi ulomak stele (CIL 3, 12985: L(ucio) Fulvio Mar[—]) i ulomak sanduka sarkofaga s prikazom krilatog erota. Erot je imao plašt i po svoj prilici je pridržavao središnju natpisnu tabulu.

Literatura: N. Cambi – I. Matijević 2016, str. 61-68.

Detalji

Lokacija

Salona. Uzidana u sjeverni zid stare kamene kuće u Ulici don Frane Bulića 106 (Barišići), 200 metara zapadno od cemeterijalne bazilike na Marusincu.{

Vrijeme

Kasno 3. – rano 4. stoljeće.

Detalji

Visina s vratom 0,42 m; visina lica 0,34 m; širina lica 0,26 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku