Search
Close this search box.

Silvanov žrtvenik

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

Spomenik služi kao kao potporanj za čeličnu šarku te su mu prilikom ugradnje priklesani i otučeni svi rubovi, a natpis je teže oštećen. Slova su nepravilna i smanjuju se od 3 cm, koliko su visoka od prvoga do četvrtoga retka, na 2 cm u petom i šestom retku. Natpis glasi: T(ito) Flavi[o] vel T(itvs) Flavi[vs] / […]MANO(?) / D(?)[…] / ONIA / Euca(r)pia / (?)L Silvano / ex vot(o)

Literatura: D. Maršić 1997.

Detalji

Lokacija

Vranjic, uzidan u južnom pročelju kuće u Ulici dom don Frane Bulića br. 17.

Vrijeme

Treće stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,40 m; širina 0,22 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku