Stela veterana Flavija Zenona

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

U gornjem dijelu stele je trokutasti pseudozabat u čijoj je sredini peterolisna rozeta od koje se prema uglovima pružaju listoliki ornamenti. U pseudoakroterijima su jednostavni listoliki ukrasi. Natpisno polje uokvireno je jednostavnom S profilacijom. Riječi su odvojene znakovima interpunkcije. Natpis glasi: Φλ(αουΐῳ) Ζήνωνι / ἠμερίτῳ / στόλου Μει/σηνῶν βιο/5λόγῳ ζήσ(αντι) / ἔτη οεʹ Ζή/νων ὑὸς πατρὶ / εὐσεβεῖ Prijevod: Flaviju Zenonu, veteranu mizenatske ratne mornarice, mimičaru, koji je živio 76 godina. Sin Zenon blagome ocu.


Izabrana literatura: I. Matijević 2015.

Detalji

Lokacija

Salona, jugoistočna nekropola. Uzidana u zapadnu stranu mosta prema Gospinu otoku.

Vrijeme

Druga polovina drugoga stoljeća – kraj trećega stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,28 m; širina 0,27 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku