Search
Close this search box.

Nadgrobni reljef

Spomenici (U Saloni)

Nadgrobni reljef 1

Nadgrobni reljef s prikazom četveročlane obitelji koncipiran je iz dva dijela: gornjega polja koje nosi likove pokojnika i donjega u kojem se nalazio natpis. Oba polja izdubljena su u kamenu, gornje u barem dvostruko većoj dubini od donjega. U slikovnom su polju slijeva nadesno prikazana četiri lika. Krajnji su likovi odrasle osobe, a oni u sredini dječačke dobi po čemu se može zaključiti da je riječ o članovima jedne obitelji: ocu, majci i njihovo dvoje djece. Natpis je nečitak. Čini se da je bio koncipiran u tri retka.


Literartura: D. Maršić 2008.

Detalji

Lokacija

Vranjic, uklesan u živoj stijeni.

Vrijeme

Zadnja četvrtina prvoga stoljeća do prve četvrtine drugoga stoljeća po Kristu.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku