Fragment tropeja

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Fragment tropeja

Fragment s prikazom rimskoga trijumfa dio je nekog javnog spomenika iz Salone. Na središnjem dijelu reljefa prikazan je tropej (drvena konstrukcija poput križa s kacigom na vrhu i navučenom potpasanom haljinom, sa strana su po dva ukrižana štita i po dva koplja). Desno se vidi glava pobijeđenog vojnika. Raspored figura je tipičan za rimske službene trijumfalne prikaze. Kaciga je kasnoantička, a haljina po svoj prilici pripada pješačkom, također kasnoantičkom rekvizitu koji se nosio preko oklopa. Reljef je plitak, a izrada primitivna. Očito je da je pripadao nekom frizu službenoga spomenika. Nedvojbeno je, na temelju stilske analize figura i oružja, da je fragment iz kasne antike. Kojoj je rimskoj pobjedi spomenik bio posvećen, nije moguće kazati.


Literatura: N. Cambi 2014.

Detalji

Lokacija

Salona, na gomili južno od Porta Caesarea. Privatni posjed.

Vrijeme

Četvrto ili rano peto stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,20 m; širina 0,33 m; debljina 0,17 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku