Search
Close this search box.

Graditeljski natpis o svetištu Velike Majke

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Graditeljski natpis o svetištu Velike Majke

Unutar polja obrubljena ravnom trakom i S profilacijom je natpis pisan pravilnom kapitalom. Ploča je u trenutku nalaza bila prevučena slojem žbuke, što svjedoči da je bila uzidana u istočnom salonitanskom bedemu. Natpis glasi: Matri deum / Magnae / aedem cognatio fecit ex / nummis conlatis solo / suo Prijevod: Velikoj Majci bogova hram je sagradila kognacija, od sakupljenih novaca, na svojoj zemlji.

Izabrana literatura: P. Selem – I. Vilogorac Brčić 2012, str. 101-102, 143.

Detalji

Lokacija

}Salona,istočni dio grada. Privatna zbirka.

Vrijeme

Prvo – drugo stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,36 m; širina 0,73 m; debljina 0,14 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku