Search
Close this search box.

Nadgrobna stela Anharije Primicije

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Nadgrobna stela Anharije Primicije

Stela je pravokutnoga oblika, a na dnu završava klinom za usađivanje. U gornjem dijelu je isklesano trokutasto zabatno polje, a unutar njega četverolisna rozeta koju flankiraju dva palmina lista. U kutovima stele, izvan zabata, prikazani su također palmini listovi koji se izvijaju iz grane. Natpisno polje omeđeno je jednostavno urezanom crtom, a formula D M je izvan njega. Natpis glasi: D(is) M(anibus) / Anchari/a Paulina / Anchariae / Primitiae / libert(a)e / bene me/renti po/suit
Prijevod: Bogovima Manima. Anharija Paulina postavila (je) zaslužnoj oslobođenici Anhariji Primiciji.


Literatura: D. Maršić 1997c.

Detalji

Lokacija

Solin, Donja Rupotina. Privatni posjed.

Vrijeme

Drugo – treće stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,67 m; širina 0,35 m; debljina 0,07 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku