Search
Close this search box.

Portret starijega muškarca

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Portret starijega muškarca

Portret je palimpsest, tj. nastao je preradbom starijega portreta. Od prvotnoga portreta su preostali lijevo uho, stražnji dio kose iza lijevog uha i donji dio brade. Današnji portret prikazuje starijega muškarca izduženoga lica i visokoga čela. Muškarac ima kratku, prema stražnjem dijelu glave iščešljanu kosu koja je izrađena samo nad čelom dok na tjemenu prelazi u neobrađenu, tj. otučenu kamenu masu. Na čelu su tri plitko uparane bore. Obrve su istaknute i teške te dijelom prekrivaju gornje kapke. Oči su oštećene. Jagodične kosti su bile vrlo istaknute. Oštećen je i nos, ali je očito da je bio izdužen i poprilično širok. Usta su mala i stisnuta; gornja usna je tanka dok je donja mesnata i izbačena prema vani. Lice je završavalo ovalnom bradom čiji je vrh odlomljen. Sačuvan je i mali trag vrata koji najvećim dijelom pripada prvotnom portretu.


Izabrana literatura: D. Maršić 1998, 48 (V), str. 17.

Detalji

Lokacija

Salona, jugoistočna nekropola (korito Jadra južno od Gospina otoka). Privatni posjed.

Vrijeme

Sredina trećega stoljeća.

Detalji

Bijeli krupnozrnati mramor. Visina 0,29 m; širina 0,18 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku