Search
Close this search box.

Reljef s prikazom hrvača

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Reljef s prikazom hrvača

Gornji rub reljefne ploče znatno je oštećen te se iznad jednostavne profilacije naziru elementi vitica stilizirane biljne ornamentike. Donji rub je naglašen višeslojnom profilacijom. Na reljefu je prikazana borba dvaju hrvača, vjerojatno gladijatora s obzirom da je pronađen u amfiteatru.


Izabrana literatura: J. Jeličić-Radonić – D. Pereža 2001, str. 62.

Detalji

Lokacija

Salona, amfiteatar. Privatna zbirka.

Vrijeme

Prvo – drugo stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,77 m; širina 1,04 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku