Reljef s prikazom Menade

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Reljef s prikazom Menade

Očuvana je figura jedne Menade s otpuštenom naramenicom gornjega dijela haljine tako da joj je obnažena desna dojka. Lijeva joj je ruka podignuta, a desna spuštena i u njoj drži grozd. Pokraj Menade vide se ostaci još jedne figure tako da se scena nedvojbeno nastavlja nadesno. Na reljefu je prikazana scena berbe.


Izabrana literatura: N. Cambi 2008.

Detalji

Lokacija

Salona, vrt u sjeveroistočnome dijelu Solina koji je nasipavan zemljom sa zapadne nekropole. Privatna zbirka.

Vrijeme

Oko godine 250.

Detalji

Sivkasto-bijeli krupnozrnati mramor. Visina 0,44 m; dužina 0,28 m; debljina 0,18 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku