Sarkofag Lotije Drakontile

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Sarkofag Lotije Drakontile

Sačuvan je sanduk sarkofaga. Na njegovu pročelju je tabula ansata iznad koje su uklesana slova D M. Ostatak natpisa je unutar tabule: D(is) M(anibus) / Lottiae Dracontillae / Lotteius Leo et Lottia Cere(ra) / filiae i(n)felic(issimae) quae vit(it) / ann(orum) XIIII m(enses) IX / parentes /posu(er)unt Prijevod: Bogovima manima. Lotiji Drakontili, Lotej Leon i Lotija Cerera najnesretnijoj kćeri koja je živjela 14 godina i devet mjeseci, postavili su roditelji.


Izabrana literatura: N. Cambi 2010, str. 107.

Detalji

Lokacija

Salona, sjeveroistočni dio, kod tzv. Četiri baze. Solin, travnjak pored Gradine.

Vrijeme

Treće stoljeće.

Detalji

Prokoneški mramor. Dužina 2,09 m; visina 0,75 m; širina 0,76 m; debljina 0,13 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku