Search
Close this search box.

Stela Sempronije Kvarte

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Stela Sempronije Kvarte

U gornjemu dijelu stele je polukružni zabat profiliran jednostavnom širokom trakom. Unutar zabata je niša s polubistom pokojnice odjevene u tuniku (tunica) iznad koje je pala (palla). Lice pokojnice je ovalno i lagano se suzuje prema bradi. Obrazi su mesnati, usta zatvorena i srednje širine, a usne mesnate i istaknute. Veći dio nosa je otučen, a bio je dosta dug sa širokim nosnicama. Oči su velike s istaknutim kapcima. Rubovi šarenica su plastično izrađeni, a zjenice naznačene svrdlanjem. Čelo je nisko. Prednji dio kose je podijeljen na sredini glave, odakle je u desetak valovitih pramenova iščešljana prema ušima potpuno ih pokrivajući. Stražnji dio kose je spleten u široku punđu od koje se vidi samo prednji dio. U korijenu je svakoga pramena brzorotirajućim svrdlom isvrdlana po jedna rupica. Sa strana lunete stajala su dva pseudoakroterija (desni je odlomljen), profilirana uskom trakom, s kombiniranim ornamentom dvolisne palmete i akantova lista. Donji dio stele je odvojen od lunete jednostavnom profilacijom izvedenom urezanom crtom koja obrubljuje cijelo natpisno polje. Prostor između lunete i profilacije ukrašen je valovnicom. Natpis je pisan pravilnom kapitalom, slovima visine 4 cm. Riječi su odvojene znakovima distinkcije u obliku trokutića. Desna strana stele je oštećena rovokopačem, a usadni klin nije sačuvan. Natpis glasi: D(is) M(anibus) / Sempronia[e] / Quart(a)e P(ublius) U[rg(ulanius)] / Ursus mat[ri] / piissimae / p(osuit)

Izabrana literatura: N. Cambi 2000, str. 72, kat. br. 112, tab. 152; N. Cambi 2002b, str. 134 (I), str. 74, sl. 81 (II); N. Cambi 2005, str. 128, 132, sl. 190.

Detalji

Lokacija

Salona, jugoistočna nekropola. Privatna zbirka.

Vrijeme

Kraj drugoga – početak trećega stoljeća (ranoseversko doba).

Detalji

Vapnenac. Visina 75 cm; širina 43 cm; debljina 10 cm.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku