Ulomak stele s portretom mlađe žene

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Ulomak stele s portretom mlađe žene

Očuvan je gornji desni dio stele s portretom mlađe žene. Savijene rebraste zrake pripadaju školjki koja je služila kao pozadina portretu. Gornji dio stele je bio polukružan, a između nareckanoga ruba školjke i ruba spomenika razmjerno je uska i glatka traka. Očuvan je i desni akroterij, a sastoji se od lista akanta iz kojega izlazi palmeta. Čelo žene je široko i nisko, bez bora. Obrve su se nisko nadvile nad krupne i pravilne oči. Šarenice su izrađene uparanom crtom, a zjenice su plitko izdubljene. Nos je širok i kratak, ali je dosta oštećen. Oštećeni su i usta i brada. Lice je široko i zaobljeno. Kosa je razdijeljena na sredini glave odakle vlasi padaju postrance i tvore rebra usmjerena prema straga. Dolazi duboko pred uho i u luku se vraća straga da bi djelomice pokrila ušku.


Izabrana literatura: N. Cambi 1993.

Detalji

Lokacija

Salona, jugoistočna nekropola. Privatna zbirka.

Vrijeme

Početak druge polovine drugoga stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 30 cm, širina 39 cm, debljina 18 cm.

Galerija

Sličan sadržaj