Ulomak stele s portretom mlađe žene

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Ulomak stele s portretom mlađe žene

Očuvan je gornji desni dio stele s portretom mlađe žene. Savijene rebraste zrake pripadaju školjki koja je služila kao pozadina portretu. Gornji dio stele je bio polukružan, a između nareckanoga ruba školjke i ruba spomenika razmjerno je uska i glatka traka. Očuvan je i desni akroterij, a sastoji se od lista akanta iz kojega izlazi palmeta. Čelo žene je široko i nisko, bez bora. Obrve su se nisko nadvile nad krupne i pravilne oči. Šarenice su izrađene uparanom crtom, a zjenice su plitko izdubljene. Nos je širok i kratak, ali je dosta oštećen. Oštećeni su i usta i brada. Lice je široko i zaobljeno. Kosa je razdijeljena na sredini glave odakle vlasi padaju postrance i tvore rebra usmjerena prema straga. Dolazi duboko pred uho i u luku se vraća straga da bi djelomice pokrila ušku.


Izabrana literatura: N. Cambi 1993.

Detalji

Lokacija

Salona, jugoistočna nekropola. Privatna zbirka.

Vrijeme

Početak druge polovine drugoga stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 30 cm, širina 39 cm, debljina 18 cm.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku