Search
Close this search box.

Ulomci atičkoga sarkofaga s prikazom Silena

Spomenici (U solinskim zbirkama i vrtovima)

Ulomci atičkoga sarkofaga s prikazom Silena

Sačuvana su tri ulomka atičkoga sarkofaga. Dva se ulomka spajaju po crti loma i tvore kut između desne bočne i stražnje strane sanduka. Na samom bridu kuta prikazana je u punom reljefu velika glava Silena. Reljef je dubok i veoma dobro izrađen. Silen ima krupnu glavu, ćelav je i nosi dugu, zrakasto formiranu bradu. Brkovi su dugi i na krajevima uvijeni prema gore. Usne su male i punačke s rupicama u uglovima. Rupice su isvrdlane i u nozdrvama nosa čiji je vrh oštećen. Obrve su prikazane tanko uparanom crtom. Ramena su ogrnuta plaštem. Silen je okrunjen viticama bršljana čiji su rubovi duboko i široko ograničeni svrdlanim kanalima. Glava Silena doseže samo do vitica vinove loze koje tvore bogati zaključni kimatij sanduka. Na stražnjoj strani u niskom reljefu prikazana je scena trke dvokolica kojima upravljaju eroti. Ovom potonjem pripadaju dva fragmenta. Na onome koji se spaja s fragmentom Silenove glave prikazane su dvije pantere i jedan stup. Na stupu stoji vaza ili vrč. Na drugom fragmentu, koji se ne spaja s ostalim dijelovima, očuvana je noga erota i kotač kola. S lijeve strane kola nalazi se draperija haljine (?) iznad koje su pandže lavlje kože (?). Na prednjoj i obje bočne strane po svoj su prilici bile prikazane scene berbe grožđa. Unatoč tome što su od stražnje strane sačuvana samo dva fragmenta, oni ipak omogućuju barem približnu rekonstrukciju stražnje strane s dvoja kola. U jedna su kola upregnute pantere (desno), a u druga lavovi (lijevo). Prikazana je, naime, scena utrke i obje zaprege se nalaze blizu stupa (meta) na samom desnom kraju, oko kojega se moraju okrenuti i krenuti u suprotnom smjeru.


Izabrana literatura: N. Cambi 2008.

Detalji

Lokacija

Solin, Zvonimirova ulica. Privatna zbirka.

Vrijeme

Oko godine 250.

Detalji

Pentelički mramor. Visina prvoga ulomka 0,44 m; dužina 0,53 m; debljina 0,12 m; visina drugoga ulomka 0,48 m; dužina 0,26 m; debljina 0,06 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku