Nadgrobni žrtvenik Kvinta Emilija Rufa

Spomenici (U splitskom Arheološkom muzeju)

Nadgrobni žrtvenik Kvinta Emilija Rufa

Monolitni žrtvenik. Natpisno polje je s gornje i donje strane omeđeno višestrukom S profilacijom koja se pruža i na bočne plohe spomenika. Na lijevoj bočnoj plohi reljefni je prikaz beneficijarijskoga koplja koje se u donjem dijelu sastoji od drške čiji kraj završava vodoravnom prečkom i trnom. Gornji dio sastoji se od većeg, a potom i manjeg srcolikog proširenja. Vrh koplja ima križoliki završetak. Na desnoj bočnoj plohi u reljefu izveden je codex ansatus – preklopljene voštane tablice s futrolom i stilusima. U žrtveniku je izdubljena kvadratična perforacija veličine 0,28 x 0,28 m. Natpis glasi: D(is) M(anibus) / Q(uinto) Aemil(io) Rufo / b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) Aemil(ia) / Aphr(o)dite patro(no) Prijevod: Bogovima Manima. Patronu Kvintu Emiliju Rufu, konzularnom beneficijariju. Emilija Afrodita.


Izabrana literatura: I. Matijević 2015.

Detalji

Lokacija

Salona. Arheološki muzej u Splitu.

Vrijeme

Druga polovina drugoga stoljeća – kraj trećega stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,66 m; širina 0,44 m; debljina 0,43 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku