Sarkofag Hipolita i Fedre

Spomenici (U splitskom Arheološkom muzeju)

Sarkofag Hipolita i Fedre

Na prednjoj strani sarkofaga prikazan je mit o Hipolitu i Fedri. U središtu je prizor mladoga junaka spremnog da krene u lov, u trenutku kada dobije ljubavno pismo od svoje maćehe Fedre. Lijevo je scena koja se kronološki odvija prije središnje, a prikazuje Fedru kako sjedi na stolcu okružena dvorkinjama. Desno je Hipolitov otac Tezej koji sjedi na tronu, a od žalosti se uhvatio za bradu u trenutku kad prima vijest o smrti svojega sina od glasnika koji se nalaze pred njim. Likovi se međusobno pretapaju i stvaraju jedinstveni i kontinuirani niz u jednom planu. Sve su figure izjednačene po visini, uključujući i one koje sjede. Reljef je vrlo visok, nabori su široki, duboki, tamni i nepokretni. Vrlo se dobro očuvala i sjajno polirana površina, glatka poput ogledala. Na jednoj bočnoj strani je prikaz golog mladića koji u lijevoj ruci drži koplje, a u desnoj konja za uzde. Na drugoj je prikazan filozof s otvorenim svitkom. Reljefi na bočnim stranama nisu dovršeni. Pokrov je u obliku kline na kojoj leže pokojnici: muž i žena. Njegova površina nije sjajno izglačana poput one na sanduku.


Izabrana literatura: N. Cambi 2005, str.186-187.

Detalji

Lokacija

Salona, Manastirine. Arheološki muzej u Splitu.

Vrijeme

Početak četvrtooga stoljeća.

Detalji

Mramor sa sjajnom bijeložutom patinom (sanduk) i sivkasti mramor s plavim venama (pokrov). Dužina 2,36 m; visina 0,96 m, širina 0,87 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku