Stela Tita Fuficija

Spomenici (U splitskom Arheološkom muzeju)

Stela Tita Fuficija

U gornjem dijelu stele je trokutasti zabat čije su stranice naglašene višestrukom profilacijom. Na vrhu zabata je kockasti postament. Lijevo i desno na akroterijima izveden je u punoj plastici po jedan orao raširenih krila. Ispod zabata je greda na kojoj je isklesan prvi redak natpisa nakon čega slijedi ravna profilacijska letvica i još jedna greda. Na krajevima je pridržavaju dva korintska kapitela s tordiranim stupovima koji se pružaju do dna stele. U prvom registru su portreti muškarca, dječaka, djevojčice i žene. Ispod je jednostavna letvica na kojoj su isklesana sljedeća dva retka natpisa. Zatim slijedi drugi registar u kojemu je portret muškarca, djevojčice i žene. Donji dio njihovih poprsja je otučen. Natpis glasi: T(itus) Fuficius C(ai) f(ilius) Pol(lia) vet(eranus) leg(ionis) XX / T(itus) Fuficius T(iti) l(ibertus) Privatus / Fuficia (mulieris) l(iberta) Prisca Fuficia T(iti) l(iberta) Prima Prijevod: Tit Fuficije, Gajev sin, (upisan u glasački okrug) Polija, veteran legije Dvadeseta. Tit Fuficije Privato, Titov oslobođenik (i) oslobođenica Fuficija Priska (i) Fuficija Prima, Titova oslobođenica.


Izabrana literatura: N. Cambi 2005, str. 52-53.

Detalji

Lokacija

Salona. Arheološki muzej u Splitu.

Vrijeme

Doba cara Klaudija.

Detalji

Vapnenac. Visina 2,29 m; širina 1,06 m; debljina 0,38 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku