Search
Close this search box.

Meneghelo protiv »englezke bolesti«

Fotozapisi

Na Meterizama, na mjestu gdje je danas benzinska postaja, stajala je kamena dvokatnica. U njezinu prizemlju u prvoj polovini 20. stoljeća bila je ljekarna koju je vodio magistar farmacije Mate Meneghelo. Na prvom katu bila je liječnička ordinacija, a na drugom je bio stan obitelji Meneghelo. Ljekarna je zatvorena nakon pada Italije, u rujnu 1943., a nakon rata čitav inventar je »narodna vlast« konfiscirala. Kasnije će u Solinu djelovati ljekarna Matačić, koja će preseliti iz Splita, iz Križeve ulice.

Među lijekovima koje je u svoje vrijeme nudila ljekarna Meneghelo – kako svjedoči sačuvana ambalaža čiju fotografiju prilažemo – bio je i Sanatogen, pripravak »za živce« koji je izumljen u Njemačkoj godine 1898. Prodavan je diljem svijeta kao »priznato sredstvo za ojačanje slabunjavih i boležljivih osoba«. Nadalje, kaže promidžbena poruka da »jača djecu koja boluju na englezkoj bolesti, rekonvalescente te slabe žene za vrijeme radjanja«.

Sanatogen je bio vrlo popularan, a sačuvana ambalaža – zapravo omotnica maloga formata u kojoj se prodavao – svjedoči da je svoje kupce imao i u Solinu gdje nije nedostajalo slabunjavih i rahitičnih (»englezka bolest«).

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku