Search
Close this search box.

Bočni oltari

Gospin otok (Crkva Gospe od Otoka)

Osim glavnoga oltara izrađeni su i donji dijelovi dvaju drvenih bočnih oltara koji su stajali uz ogradu svetišta, a iznad njih su u zidnim udubinama bili kip svetoga Antuna Padovanskoga, na sjevernoj strani, i Gospin kip, na južnoj strani. U udubini na sjevernome zidu, blizu oltara svetoga Ante, stajao je kip Srca Isusova. Ovi oltari su nekoliko puta preuređivani, njihovi drveni dijelovi su zamijenjeni kamenima, a godine 1929. splitski slikar Mate Meneghello iznad njih je izradio slike svetoga Dujma i svetoga Staša. Po donjoj, lučnoj strani zabata na Gospinu oltaru tekao je natpis: Marijo Bogorodice / primi ovaj dar puka solin. na sv. dan tvog neos. začeća god. 1948. a za spas duša naših.

Bočni oltari i udubina u kojoj je stajao kip Srca Isusova uklonjeni su godine 1973., a kipovi su premješteni na jednostavne metalne nosače ukopane u zidovima.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku