Zvonik

Gospin otok (Crkva Gospe od Otoka)

Kako je na prvotno predviđenom mjestu za njegovu gradnju otkrivena starohrvatska crkva, to je zvonik sagrađen jugozapadno od današnje crkve. Dovršen je godine 1907. o čemu govori i ploča na njegovu sjevernom pročelju: Bratovština / župske crkve / Blažene Djevice Marije od Otoka / u Solinu / na svoje troškove ovaj zvonik / god 1907 iz temelja / sagradi. Zvonik je četvrtastoga tlorisa i punih zidova, a loža za zvona je rastvorena biforama na sve četiri strane. U njemu su bila tri zvona. U Prvom svjetskom ratu država ih je oduzela »u ratne svrhe«, a poslije rata su nabavljena tri nova zvona.

Zapadno zvono nazvano Dujam težine je 338 kg. Na njemu je natpis  Salio me Jakov Cukrov / Split, a ispod njega reljefni lik Srca Isusova. Na drugoj je strani natpis Solin 1926 / Sveti Dujam i lik svetoga Dujma, na trećoj je lik Gospe s Isusom, a na četvrtoj Raspela.  Srednje, najmanje zvono teži 144,5 kg, a nazvano je Terezija od Malenoga Isusa. Na njemu je natpis: Salio me Jakov Cukrov / Split / 1926 i reljefni lik Raspela. Na drugoj je strani reljef Gospe s Isusom, na trećoj lik svetoga Antuna Padovanskoga, a na četvrtoj arkanđela Mihaela. Najveće, istočno zvono težine 450 kg nosi natpis Solin,ispod njega je kristogram i posveta: Bratovština Gospe od Otoka / dala napraviti ovo zvono / na slavu Bogu i vjekovječno spasenje braće u Gospodinu. Ispod ovoga dijela natpisa raspoređeni su s lijeva na desno redom sljedeći reljefno izrađeni likovi: sveti Juraj, sveti Marko, sveti Dujam, sveti Ivan Evanđelist, Raspelo, sveti Jeronim, Bogorodica te arkanđel Mihael. Potom je u krugu naziv ljevaonice. U njegovu gornjem dijelu lučno stoji: Salio me, u donjem: J. Grespi, a u sredini Split. Ispod toga je drugi dio natpisa: Vjera u Boga i bratimska sloga / Ovo zvono napraviše na svoj trošak bratimi Solina / 24 – 11 – 1938 god.

Sve do godine 1968., kada su zvona elektrificirana, zvonilo se »na ruke«, potezanjem konopca koji je bio vezan za zvono. »Na ruke« se i slavilo: remeta i njegovi pomoćnici popeli bi se na najvišu galeriju zvonika te jezičkom udarali o zvono učestalo mijenjajući jačinu i ritam udaranja.

Godine 1991. uočeno je da se zvonik nakrivljuje prema jugozapadu. To se događa, najvjerojatnije, zbog neujednačenoga slijeganja tla na kojem je izgrađen, a 1998. zabilježen je otklon od vertikale za 38 cm.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku