VIRTUALNI MUZEJ

GRADA SOLINA

 

Josip Ado Podrug: Odbijanje kompromisa

(Izložba slikarskih radova Josipa Ade Podruga, Dom Zvonimir 4. rujna 2007.)


Podrugovo slikarstvo u današnjem vremenu apsolutnog pluralizma jezika, postupaka i medija, bez prepreka afirmira svoju neospornu legitimnost oslonjenu na poštivanju kontinuiteta vlastita izraza. Njegovi recentni radovi, ma koliko nastavljaju na ranija pikturalna iskustva, ostvaruju kompleksnije odnose u skladu s umjetnikovim sadašnjim spoznajama. Izbor motiva kreće se od pejzaža, preko sakralne tematike do zaokupljenosti različitim socijalnim motivima, ali njih slikar ne doživljava kao slikarske žanrove nego više kao činjenice svakodnevnog života. Sve je rezultat zapamćenja, pa je i deskriptivna istina gubila vrijednost prema onom asocijativnom. Ništa bitno u Podrugovu slikarstvu neće kazati podatak da je prolazio kroz različite slikarske etape, kao što nije težio izgradnji zasebnog i homogenog slikarskog jezika, nego mu je on služio da izrazi brojne dojmove, susrete, iskušenja... Kako od onih dramatskih »proljećarskih« tema ili simboličnog odisejskog traganja za domovinom, tihih i poetičnih pohoda sv. Jerolima Solinu, časnih sestara i procesija koje sugeriraju duhovnu komunikaciju sa Svevišnjim, do geometrijskih sugestija Crnog i bijelog puta, Valerijina rublja ili autobiografskog Vagabunda. Niz minijatura, crteža, slika na staklu imaju neprijepornu magnetizirajuću privlačnost, upravo kao i serija monolitnih nadgrobnih stela u oniričkom prostoru s univerzalnim značenjem. Najnovije slike Josipa Podruga zadobile su dostatnu mjeru zrelosti, slobode, ispunjene su iskrenom duhovnosti, domoljubljem, ostajući jednako tajanstvene, suzdržane i koloristički profinjene. Podrug nikad nije pristao da naruši prvobitnu vokaciju, da pokoleba vjeru za promjenama, da pristane na kompromise. Po mjeri osobnog izbora pronalazio je u svijetu, koji mu nije uvijek bio sklon, ne samo zasebnu etiku življenja već i povode, načine i znakove iskazivanja svoje umjetničke svijesti kroz intimnu formu dijaloga s vremenom prošlim i sadašnjim.

(Tonći Šitin 2007.)

Josip Ado Podrug: Odbijanje kompromisa


(Izložba slikarskih radova Josipa Ade Podruga, Dom Zvonimir, 4. rujna 2007.)


Stalna briga za dohvatanjem autentičnog pikturalnog izraza odredila je umjetničku sudbinu Josipa Podruga. Kao da je desetljeća slikarske avanture posvetio principu »unutrašnje nužnosti« (Kandinski) koja neće zavisiti od mimezisa, već će se okretati čovjekovu duhovnom aspektu, tragati za univerzalnim temama koje nadživljuju konkretne povode i lokalni kolorit. Slikom je Podrug već sedamdesetih godina 20. stoljeća, premda na tragu velikih pravaca europskoga slikarstva, započeo svojevrsni revolt gradeći zatvoreni i autorski definiran likovni sustav unutar kojega se pomaci sve ovo vrijeme ne događaju drastično, nego logično i po diktatu nekog unutrašnjeg zova. Više od strukturalnih i kolorističkih elemenata slike obuzima ga misao da samo u najneposrednijem dijalogu s prirodom, salonitanskim agerom, tradicijom koja je u njegovim očima živjela ne više tamnim kolorističkim masama već prozračnim nemirom i vedrinom nove deskripcije, može doprijeti do simbola i poruke. Atmosfera na slikama koje nastaju jedna za drugom nije više samo evokacija konkretnog pejzaža i akata, već je riječ o preobrazbi, o nekom dijalogu s dramom koja se zbiva oko nas, prisiljava nas na istraživanje prostora svijesti, vidova onog »unutrašnjeg života«. Ljudske figure u širem prostoru iskazuju nerijetko tjeskobu i nemoć, na konceptualnoj razini progovaraju o svijetu koji ih okružuje, i određene su onim što ostaje od Solina kao slikarova genius loci, još više konkretnog povijesnog lokaliteta koji je urušen i u moći nepouzdanih rekonstrukcija. Sinteza Podrugovih umjetničkih iskustava crpi svoja nadahnuća podjednako iz prošlosti i sadašnjosti, uz neprestano ispitivanje slikarskih postupaka, uključivanje vizualnih metafora i gradnju višeslojnih sadržaja. On smješta svoje likove u bestežinska stanja gdje lebde ili otkriva krvavu dramu ideoloških sukoba, najčešće odbija ono što nema simbolične i metaforičke konotacije. Svako opažanje ovdje se pretvara u mišljenje, svako rasuđivanje je i intuicija, Podrug je ukopan u veliku kolonu hrvatskih likovnih samotnjaka koji za marginalnost svojega krika nije krivio nikoga do sebe. Kada su se povukle tamne uspomene djetinjstva, relativno brzo se otvara svjetlu i boji koji postaju glavni elementi osjećajnosti. Njegov je impresionizam uvijek analitičan i oprezan, a poetska narav utjecala je na to da se uvijek isti pejzaž mimetički obnovi i rekonstruira. Rezultat je kolorističko pulsiranje slikovne epiderme i svečana atmosfera koja se postiže posebno na slikama sakralne tematike. Gotovo pastelni i blagi tonaliteti uspostavljaju psihološku razinu duboke kontemplativne vedrine, nježnosti i usklađenih senzornih skala. Podrugovo slikarstvo u današnjem vremenu apsolutnog pluralizma jezika, postupaka i medija, bez prepreka afirmira svoju neospornu legitimnost oslonjenu na poštivanju kontinuiteta vlastita izraza. Njegovi recentni radovi, ma koliko nastavljaju na ranija pikturalna iskustva, ostvaruju kompleksnije odnose u skladu s umjetnikovim sadašnjim spoznajama. Izbor motiva kreće se od pejzaža, preko sakralne tematike do zaokupljenosti različitim socijalnim motivima, ali njih slikar ne doživljava kao slikarske žanrove nego više kao činjenice svakodnevnog života. Sve je rezultat zapamćenja, pa je i deskriptivna istina gubila vrijednost prema onom asocijativnom. Ništa bitno u Podrugovu slikarstvu neće kazati podatak da je prolazio kroz različite slikarske etape, kao što nije težio izgradnji zasebnog i homogenog slikarskog jezika, nego mu je on služio da izrazi brojne dojmove, susrete, iskušenja... Kako od onih dramatskih »proljećarskih« tema ili simboličnog odisejskog traganja za domovinom, tihih i poetičnih pohoda sv. Jerolima Solinu, časnih sestara i procesija koje sugeriraju duhovnu komunikaciju sa Svevišnjim, do geometrijskih sugestija Crnog i bijelog puta, Valerijina rublja ili autobiografskog Vagabunda. Niz minijatura, crteža, slika na staklu imaju neprijepornu magnetizirajuću privlačnost, upravo kao i serija monolitnih nadgrobnih stela u oniričkom prostoru s univerzalnim značenjem. Najnovije slike Josipa Podruga zadobile su dostatnu mjeru zrelosti, slobode, ispunjene su iskrenom duhovnosti, domoljubljem, ostajući jednako tajanstvene, suzdržane i koloristički profinjene. Konačno, Podrug nikad nije pristao da naruši prvobitnu vokaciju, da pokoleba vjeru za promjenama, da pristane na kompromise. Po mjeri osobnog izbora pronalazio je u svijetu, koji mu nije uvijek bio sklon, ne samo zasebnu etiku življenja već i povode, načine i znakove iskazivanja svoje umjetničke svijesti kroz intimnu formu dijaloga s vremenom prošlim i sadašnjim.

(Tonći Šitin 2007.)

 

NASLOVNICA  UVJETI KORIŠTENJA  KORISNE POVEZNICE  KONTAKT  IMPRESSUM

Virtualni muzej grada Solina - Sva prava pridržana © 2013-2020 vmgs.hr

Korisne poveznice

     

Impressum

Ideja i realizacija

Antun i Marko Matijević

Bibliografija

Damir Agičić, In memoriam Ljubo Boban (1933. – 1994.) – dvadeset godina kasnije, Tusculum 7, Solin 2014, 225-228.
Ivan Alduk, Rustem-paša i Mihrimah, Tusculum 3, Solin 2010, 63-69.
Ivan Alduk, Tvrđave splitsko-dalmatinske županije, Split 2014.
Antički portret u Jugoslaviji, Beograd – Skopje – Zagreb – Split – Ljubljana 1987 (katalog izložbe).
Ivo Babić, Prostor između Trogira i Splita, Trogir 1984.
Petar Zdravko Blajić, Pohvalna pjesma Splitu, Naprijed s glazbom, Klis 1996, 81-83
Petra Blažević, Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku, Diplomski rad, Zagreb 2013, (https://darhiv.ffzg.unizg.hr/2417/1/Diplomski_rad_Petra_Blazevic.pdf, preuzeto 22. 9.2014.).
Sanja Buble, Gradnja mlina - umijeće koje nestaje; Gašpina mlinica u Solinu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 33-34, Zagreb 2009-2010, 97-112.
Frane Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split 1986, 71-77.
Nenad Cambi, Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokršćanskog perioda u Dalmaciji, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 70-71, Split 1968-1969, 57-107.
Nenad Cambi, Atički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana, Split 1988.
Nenad Cambi (uredio), Antička Salona. Zbornik radova, Split 1991, Predgovor, 5-36; Pogovor, 446-507.
Nenad Cambi, Fragment antičke nadgrobne stele iz Salone, Kačić, 25, Split 1993, 351-359.
Nenad Cambi, Sarkofag Dobroga pastira iz Salone i njegova grupa, Split 1994.
Nenad Cambi, Imago animi. Antički portret u Hrvatskoj, Split 2000.
Nenad Cambi, Antika, Zagreb 2002a.
Nenad Cambi, Kiparstvo, Longae Salonae I, II, Split 2002b, 115-162 (I), 44-98 (II).
Nenad Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.
Nenad Cambi, Atički sarkofazi u zbirci Matijević, Tusculum 1, Solin 2008, str. 61-67.
Nenad Cambi, Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji, Split 2010.
Nenad Cambi, Neobjavljeni fragment tropeja iz Salone, Tusculum 7, Solin 2014, 75-79.
Tonći Ćićerić, Solinsko glagoljaško pjevanje na magnetofonskim snimkama Stjepana Stepanova iz godine 1964., Tusculum 6, Solin 2013, 191-214.
Dino Demicheli, Salonitani extra fines Dalmatiae (III). Civili salonitanskoga podrijetla, Tusculum 7, Solin 2014, 31-50.
Arsen Duplančić, Solin na akvarelima Edmunda Misere,Tusculum 1, Solin 2008, 159-170.
Arsen Duplančić, Solinska narodna nošnja na starim grafikama i crtežima, Tusculum 2, Solin 2009, 145-172.
Ejnar Dyggve, L’amphitheatre, Recherches à Salone, II, Copenhague 1933, 35-150.
Ejnar Dyggve. Istraživanja u Dalmaciji, Split 2014 (katalog izložbe).
Ivan Grubišić, Solinski Šperci, Tusculum 2, Solin 2009, 111-144.
Ivan Grubišić, Solinski Paraći, Tusculum 3, Solin 2010, 71-103.
Milan Ivanišević, Solinske božićne jaslice, Solin 1997.
Milan Ivanišević, Antica rediviva, Longae Salonae, I, II, Split 2002, 643-661 (I), 240-251 (II).
Milan Ivanišević - Đenko Ivanišević, Katastar Solina i okolice u godini 1831., Split 2011.
Mirko Jankov, Glazba i pjevanje, Sto godina župe Gospe od Otoka, Solin 2011, 187-201.
Mirko Jankov, Stara solinska misa, Tusculum 5, Solin, 177-203.
Jasna Jeličić-Radonić, Amfiteatar i zapadni bedemi Salone, Tusculum 1, Solin 2008, 35-44.
Jasna Jeličić-Radonić - Darko Pereža, Antičke spolije u solinskim Paraćima,Tusculum 4, Solin 2011, 43-66.
Mato Jurković - Branka Jurković-Bevilacqua, Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota - četinjače - u zagrebačkim parkovima, Šumarski list, CXX, br. 7-8, Zagreb 1996, 327-334.
Lovre Katić, Naseljenje današnjeg Solina, Četiri priloga historiji grada Splita XVII i XVIII stoljeća, Split 1953, 85-101.
Lovre Katić, Solin od VII do XX stoljeća, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9, Split 1955, 17-91, 309-311.
Lovre Katić, Ljetnikovac slikara Jurja Pavlovića u Solinu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962, 213-217.
Lovre Katić (priredio Ivan Mužić), Bilo jedno ubavo selo, Split 2008 (drugo dopunjeno izdanje).
Mario Kezić, Branko Grbić, Solin 2015 (katalog izložbe).
Slavko Kovačić, Katić, Lovro (Lovre), Hrvatski biografski leksikon , Zagreb 2009, (https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=194, preuzeto 5.1.2014.)
Jagoda Mardešić, Teatar i hram u Saloni, Archaeologia Adriatica 11, Zagreb 2008, 223-234.
Jagoda Mardešić, Suze Helijada, Split 2012 (katalog izložbe salonitanskoga jantara).
Jagoda Mardešić, Don Frane Bulić na fotografijama, Solin 2014 (katalog izložbe).
Jagoda Mardešić, Bonus pastor u Saloni, Solin 2015 (katalog izložbe).
Emilio Marin (uredio), Starohrvatski Solin, Split 1992.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobni žrtvenik iz Vranjica, Solinska kronika 27 (III), Solin 15. 12. 1996, str. 19.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Fragment nadgrobne stele s Japirka, Solinska kronika 29 (IV), Solin 15. 2. 1997, str. 15.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobna stela iz Donje Rupotine, Solinska kronika 33 (IV), Solin 15. 6. 1997, str. 17.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobni natpis Aurelija Firmina, Solinska kronika 30 (IV), Solin 15. 3. 1997, str. 17.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Starokršćanski ulomci u Bašinim kućama, Solinska kronika 31 (IV), Solin 15. 4. 1997, str. 16-17.
Dražen Maršić, Rimske portretne stele iz Muzeja grada Trogira, Opuscula archaelogica 28, Zagreb 2004, 111-146.
Dražen Maršić, Nadgrobni reljef iz Vranjica - primjer rimskoga spomenika uklesana
u živu stijenu, Tusculum 1, Solin 2008, 45-52.
Dražen Maršić, Izgubljeni salonitanski spomenici (II.) / Portretne stele vojnika VII. legije C.p.f. Gaja Lukrecija i Lucija Cezija Basa, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 103, Split 2010, 68-80.
Dražen Maršić, O ikonografiji i atribuciji salonitanskoga lorikata, Tusculum 7, Solin 2014, 7-30.
Dražen Maršić, Salonitanska portretna stela Virdomara i Pame, Tusculum 8, Solin 2015, 7-24.
Ivan Matijević, Qui cucurrit frumentarius annos XI, Tusculum 7, Solin 2014, 67-74.
Ivan Matijević, Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata, Zadar 2015 (neobjavljena doktorska disertacija).
Marko Matijević, Crkve, kapele i groblja u župi,Sto godina župe Gospe od Otoka, Solin 2011, 65-116.
Marko Matijević - Mladen Domazet, Solinska svakodnevica u osvit novoga doba, Solin 2006.
Branko Metzger-Šober, Nadgrobni spomenici Ivana Rendića u Hrvatskom primorju, Ars Adriatica 3, Zadar 2013, 175-192.
Tea Odak, Molekularno-biološka obilježja endemske mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostirs salonitana), Magistarski rad, Zagreb 2004, (https://www.balkan-trout.com/pdf/Tea_mag.pdf, preuzeto 30.11.2013.)
Vjekoslav Parać (priredio Bogdan Žižić), Sjećanja, Solinska kronika 55(VI)-57(VI), Solin 15.4.1999,23; 15.5.1999,23; 15.6.1999,23.
Proleksis enciklopedija (https://proleksis.lzmk.hr/)
Ratna kronika Splita (https://www.ratnakronikasplita.com/)
Ante Rendić-Miočević, Uz dva Silvanova svetišta u okolici Salone, Arheološki radovi i rasprave VII-IX, Zagreb 1982, 121-137.
Duje Rendić-Miočević, Antička Salona (Salonae) - povijesno urbanistički i spomenički fenomen, Arhitektura 160-161, Zagreb 1977, 54-69.
Duje Rendić-Miočević, Carmina epigraphica, Split 1987.
Duje Rendić-Miočević, Teatar u Saloni s osobitim obzirom na neke njegove kompozicijske i tehničke karakteristike, Antička Salona. Zbornik radova, Split 1991, 255-267.
Salona divina, Koprivnica 2011 (katalog izložbe).
Petar Selem – Inga Vilogorac Brčić, Romis. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani, Zagreb 2012.
Mia Sesartić, Povratak starome Solinu. Paraći 3, Solinska kronika 178 (XVI), Solin 15.7.2009,22.
Ljubo Stipišić (uredio), Pučki crkveni i svjetivni pjevači Solina. Pivači Salone. Glagoljaško pjevanje Solina, Solin 2002.
Tonći Šitin, Josip Ado Podrug, Solin 2007 (katalog izložbe).
Branko Metzger-Šober, Nadgrobni spomenici Ivana Rendića u Hrvatskom primorju,Ars Adriatica 3, Zadar 2013, 175-192.
Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Split 2011.
Ubi erat lupa (https://www.ubi-erat-lupa.org)
Igor Zidić, Vjekoslav Parać, Zagreb 2010.
Igor Zidić - Stanko Špoljarić, Vjekoslav Parać, Zagreb 1984, (katalog izložbe).

 

Fotografije i ilustracije

Arhiv časopisa Tusculum
Arhiv Mirka Jankova
Arhiv Marka Matijevića
Arhiv Solinske kronike
Arhiv Župe Gospe od Otoka
Zoran Alajbeg
Ortolf Harl
Dražen Maršić
Tonći Seser
Jakov Teklić


Sva prava pridržana © 2020 vmgs.hr
Stranicu novčano podupire Grad Solin

Vmgs.hr koristi kolačiće (eng. cookies) da bi poboljšala Vaše doživljaje prilikom posjeta stranice te za prikupljanje podataka za analitiku pomoću alata Google Analytics. Pritiskom na gumb "Zatvori" slažete se sa našom politikom o kolačićima.