Nadgrobni žrtvenik Kalpurnije Nimfe

Spomenici ( U splitskom Arheološkom muzeju)
Nadgrobni žrtvenik Kalpurnije Nimfe. Salona, zapadna nekropola (četvrtasta kula u zapadnim gradskim zidinama južno od tzv. Porta Occidentalis). Arheološki muzej u Splitu. Vapnenac. Visina 1,36 m; širina 0,80 m; debljina 0,66 m. Sredina drugoga stoljeća.Žrtvenik se sastoji od tri ulomka, a dio donjega dijela rekonstruiran je cementom. Na prednjoj plohi je natpisno polje uokvireno S profilacijskom letvicom koja je ukrašena motivima lista. Pojasevi između natpisnog polja i lijevog odnosno desnog brida žrtvenika ukrašeni su motivom lišća vinove loze i grožđa. Pojas iznad natpisnog polja …

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku