Search
Close this search box.

Uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.vmgs.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Virtualnog muzeja Grada Solina (dalje na stranici Muzej) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Muzeju ili bilo kojoj trećoj strani. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost Muzeja. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost Muzeja. Prava distribucije i umnažanja ima Muzej.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća: (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Muzej se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Muzej nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Muzej zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Muzej zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja.

Izjava o privatnosti

Muzej se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Muzej može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Muzeju. Muzej će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Muzeja na zadovoljstvo korisnika. Muzej se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Više informacija o “kolačićima” koje koristimo na stranici možete naći na poveznici Kolačići

Zašto prikupljamo Vaše podatke

Muzej ima Vaše podatke koje ste nam dostavili prethodno u obliku Vašeg imena i mail adrese da bismo Vam poslali detalje o novostima koje se objave na našim stranicama.

Što radimo sa Vašim podacima

Svi osobni podaci koje prikupimo procesuirani su od strane našeg osoblja, nalaze se na serverima unutar EU.  Vaše podatke koristimo da bismo Vam dostavili informacije o novim objavama na stranicama Muzeja.

Tko ima pristup Vašim podacima

Osim našeg osoblja, pristup Vašim podacima mogu imati sljedeće strane:

  • software koji koristimo da bismo procesuirali Vašu prijavu na newsletter
  • analitički software koji prikuplja podatke putem kolačića (eng.:cookies) 
  • pružatelj hostinga

Koliko dugo držimo Vaše podatke spremljene

Podaci neće biti obrađeni vremenski dulje od svrhe za koju su prikupljeni. Ako prihvaćate ove uvjete korištenja, vaši će se podaci obrađivati dok ne povučete pristanak za njihovu obradu.

  • Google Analytics-90 dana
  • Newsletter-dok god ste prijavljeni na naš newsletter

Koja su Vaša prava

Ako u bilo kojem trenutku pomislite da su podaci koje imamo netočni možete zatražiti pristup podacima koje imamo ili možete zatražiti da iste izbrišemo trajno. Ukoliko imate problem sa načinom na koji Vaše podatke koristimo obratite se na admin@vmgs.hr.

TUSCULUM VOL. 15

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku