Ulomak sanduka sarkofaga

Spomenici (Spolije u solinskim građevinama)

Sačuvana je jedna ansa tabule i ruke erota koji je držao tabulu. Iza ramena se vide pera iz krila. Iznad tabule prikazana je morska lavica (glava zvijeri i rep ribe) te listovi. U unutrašnjosti anse prikazano je još jedno morsko čudovište kojemu se nije očuvala glava.


Izabrana literatura: N. Cambi 2010, str. 48-49.

Detalji

Lokacija

Salona. Uzidan u kuću br. 61 u susjedstvu Kljaković Gašpić.

Vrijeme

Treće stoljeće.

Detalji

Vapnenac. Dužina 0,52 m; visina 0,32 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku